Historie verzí doplňku Click-to-Play Manager

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.1 38.4 kB Podporuje Firefox pro Android 17.0 - 19.*, Firefox 17.0 a novější, Mobilní 17.0 a novější, SeaMonkey 2.14 a novější

Fixed detection of Adobe Acrobat plugin. Patch provided by Mike Kaply.

Verze 1.3 38.4 kB Podporuje Firefox pro Android 17.0 - 19.*, Firefox 17.0 a novější, Mobilní 17.0 a novější, SeaMonkey 2.14 a novější

Added support for security-blocked plugins. Note that if you already added plugins to your allowed list, you'll need to remove them and add them again in order to include security blocks.

Verze 1.2.1 38.4 kB Podporuje Firefox pro Android 17.0 - 19.*, Firefox 17.0 a novější, Mobilní 17.0 a novější, SeaMonkey 2.14 a novější

  • Compatibility fixes for Firefox 24 and above.

Verze 1.2 38.2 kB Podporuje Firefox pro Android 17.0 - 19.*, Firefox 17.0 a novější, Mobilní 17.0 a novější, SeaMonkey 2.14 a novější

  • Added support for Firefox 21 and above. Still missing support for Firefox for Android on 20 and above.

Verze 1.1 41.5 kB Podporuje Firefox pro Android 17.0 - 19.*, Firefox 17.0 - 21.*, Mobilní 17.0 - 20.*, SeaMonkey 2.14 - 2.17.*

  • Added support for Firefox 20 on desktop. Android support coming up. Note: permissions added in Firefox 19 and below won't work on 20 and above. They'll have to be added again.
  • Some configuration enhancements, courtesy of mscherer.
  • Various bug fixes and improvements.

Verze 1.0 35.2 kB Podporuje Firefox pro Android 17.0 - 19.*, Firefox 17.0 - 20.*, Mobilní 17.0 - 19.*, SeaMonkey 2.14 - 2.16.*