Historie verzí doplňku Clear Console

12 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.11.1-signed 58.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Update to work in firefox 32 and above.

Verze 1.10.1-signed 59.9 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 1.9.1-signed 59.9 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 1.8.1-signed 60.0 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Added new feature for users to opt the clear options during browser shutdown.

Verze 1.7.1-signed 58.2 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Updated the feature to remove only html5/local storage.

Verze 1.6.1-signed 58.0 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Included keyboard shortcut to clear all data.
Included feature to clear the browser local storage data.

Verze 1.5.1-signed 52.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Minor bug fix

Verze 1.4.1-signed 52.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Included new feature of clearing http logins
Updated the addon to be compatible with Firefox 18 and above.

Verze 1.3.1-signed 45.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

updated the addon with two new features
- restart the browser without clearing the cache, cookies and history
- restart the browser with clearing the cache, cookies and history

Verze 1.2.1-signed 45.2 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

updated the addon with the code review changes

Verze 1.1.1-signed 45.3 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

code review changes as mentioned in the preliminary review by AMO editors

Verze 1.0.1-signed 45.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější