Historie verzí doplňku Classic Reload-Stop-Go

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.4 10.3 KiB Podporuje Firefox 45.0 a novější

- marked as multi-process compatible

Verze 1.0.3 6.3 KiB Podporuje Firefox 41.0 a novější

[fix] appearance on Firefox 41+
[fix] Firefox 44+ compatibility

[change] internal tweaks and code cleanup
[change] dropped support for Firefox 40 and older

Verze 1.0.2.1-signed 6.3 KiB Podporuje Firefox 16.0 a novější

From Firefox 16 onwards Mozilla decided to use unprefixed CSS. Articles about that can be found here and here.
To insure this add-on runs correctly on future Firefox versions, support for Fx15 (and older) had to be dropped.

- changes for unprefixed CSS

Verze 1.0.1.1-signed 6.0 KiB Podporuje Firefox 9.0 a novější

- small internal change requested by amo editors.