Historie verzí doplňku Chinese Simplified (zh-CN) Language Pack

34 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 21.0 372.0 kB Podporuje Firefox 21.0 - 21.0.*

Verze 20.0 346.4 kB Podporuje Firefox 20.0 - 20.0.*

Verze 19.0 340.1 kB Podporuje Firefox 19.0 - 19.0.*

Verze 18.0 335.7 kB Podporuje Firefox 18.0 - 18.0.*