Historie verzí doplňku Cache Offline Alert Restorer

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1-signed.1-signed 6.8 KiB Podporuje Firefox 26.0a1 - 56.*, SeaMonkey 2.23a1 - 2.26