Historie verzí doplňku bug447571 (Expand bookmarks toolbar)

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.5 4.1 kB Podporuje Firefox 3.0 - 3.7a3pre

Workaround: Bug 542848