Historie verzí doplňku Embedded web server

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1-signed 43.5 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Verze 0.9.1-signed 45.3 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 0.8.1-signed 45.1 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 0.7.1-signed 45.1 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Verze 0.6.1-signed 44.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 0.5.1-signed 44.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 0.4.1-signed 45.1 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější