Historie verzí doplňku Browser Info

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.1-signed.1-signed 169.6 KiB Podporuje Firefox 22.0 a novější

  • Moved menu item before "Page Info" menu item
  • Introduced userAgent info
  • Introduced copy to clipboard button