Historie verzí doplňku Broken Image Finder

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.5 221.2 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Verze 1.1.4 218.0 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Verze 1.1.3 217.8 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Verze 1.1.2 216.1 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Verze 1.1.1 214.2 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Verze 1.1.0 213.2 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Verze 1.0.2 209.4 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Verze 1.0.1 209.4 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější