Historie verzí doplňku British English Dictionary (Updated)

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.19.6 558.5 kB Podporuje Firefox 2.0b1 - 39.*, SeaMonkey 2.0 - 2.34.*, Thunderbird 2.0a1 - 36.*

* Increased the compatible versions for Firefox, Thunderbird and SeaMonkey.

Verze 1.19.5 235.3 kB Podporuje Firefox 2.0b1 - 35.*, SeaMonkey 2.0 - 2.25, Thunderbird 2.0a1 - 27.*

* Updated the install manifest to include the Unpack element.
* Increased the compatible versions for Firefox, Thunderbird and SeaMonkey, following successful testing.

Verze 1.19.3 235.3 kB Podporuje Firefox 2.0b1 - 24.*, SeaMonkey 2.0 - 2.15a1, Thunderbird 2.0a1 - 18.0a1

Increased the maximum version for Firefox and Thunderbird following successful testing and made a few minor changes.

Verze 1.19.2 235.6 kB Podporuje Firefox 2.0b1 - 16.*, SeaMonkey 1.1a - 2.1b2, Thunderbird 2.0a1 - 16.*