Historie verzí doplňku Bookmark Quick Mover

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.2 5.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Add a "Move to New SubFolder" menuitem to each menu folder to be able to move selected bookmarks to a newly created subfolder of the destination forlder.

Verze 0.1 4.5 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

First version, basic functionality to move selected bookmarks to a destination folder wih a context menu.