Historie verzí doplňku Bookmark Deduplicator

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2 12.6 kB Podporuje Firefox 10.0 a novější

Popup with overview of duplicates and confirmation added.

Verze 1.1 12.2 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Fixed an issue with the bookmarks toolbar not being accessed

Verze 1.0 12.2 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější