Historie verzí doplňku Blue2

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.9.9 706.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 56.*

Fixed small icon image widths
Fixed tab panel slightly showing when not in use
Fixed tab's active mouse hover incorrect color
Fixed search bar incorrect height issue

Verze 0.9.8 704.0 KiB Podporuje Firefox 0.9 - 1.5.0.*

Tested on WinXP fx1.5