Historie verzí doplňku Bigger Address Bar Font

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1-signed 13.6 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější