Historie verzí doplňku Bgsound player

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0 15.2 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Verze 0.1 167.8 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější