Historie verzí doplňku BetterPrivacy-signed

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.77 152.2 KiB Podporuje Firefox 49.0 a novější

- added: Ukrainian localization (thanks to Artem)
- fixed: Better Privacy resets flash activation setting when opening a new Firefox window
- fixed: console error message

Verze 1.76 147.4 KiB Podporuje Firefox 49.0 a novější

- fixed issues with Firefox history and related buttons
- fixed issue where BetterPrivacy disables Flash, if add-on is disabled

Verze 1.75 147.2 KiB Podporuje Firefox 49.0 a novější

- checked and approved for e10 compatibility
- fixed plug-in state format

Verze 1.74 146.9 KiB Podporuje Firefox 46.0 a novější

Fixes issue with always deactivating the Flash plugin

Verze 1.73 146.9 KiB Podporuje Firefox 46.0 a novější

Verze 1.69 145.6 KiB Podporuje Firefox 42.0 a novější

fixed: Compatibality with Firefox 42+
removed: Some obsolete code