Historie verzí doplňku Better YouTube

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4.3 18.0 KiB Podporuje Firefox 0.8 - 56.*

Added Firefox 3 compatibility; Updated YouTube Theater, YouTube Download, and YouTube Alternate Video Player. Upgraded to latest and greatest extension code.

Verze 0.4.2 20.0 KiB Podporuje Firefox 0.8 - 3.0b4, SeaMonkey 1.0 - 1.5a

Added Firefox 3 Beta 4 support; Added ca.youtube.com support.

Verze 0.4 20.0 KiB Podporuje Firefox 0.8 - 3.0b3, SeaMonkey 1.0 - 1.5a

Added support for au.youtube.com and uk.youtube.com. Added Firefox 3 Beta 3 compatibility. Updated the Flowplayer script, which had broken. Fixed bug where "Toggle comments" appeared on non-YouTube pages.