Historie verzí doplňku Best Reader Lite

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.1 79.8 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Verze 3.0.1-signed 79.7 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Verze 2.2.1-signed 40.4 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Verze 2.1.1-signed 223.1 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.10.1-signed 222.6 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější