Historie verzí doplňku Bengali (Bangladesh) Dictionary

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.09b 1.8 MiB

Added support for current and upcoming Firefox versions.

Verze 0.08 1.6 MiB

Verze 0.06 1.4 MiB

Verze 0.04 983.0 KiB

Verze 0.03a 355.0 KiB