Historie verzí doplňku Bengali (Bangladesh) Dictionary

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.09b 1.9 MB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - *, Firefox 2.0 - *, SeaMonkey 1.1a - 2.46, Thunderbird 2.0a1 - 49.0

Added support for current and upcoming Firefox versions.

Verze 0.08a 1.9 MB Podporuje Firefox 2.0 - 44.*, SeaMonkey 1.1a - 2.0.*, Thunderbird 2.0a1 - 9.*

Verze 0.08 1.7 MB Podporuje Firefox 2.0 - 44.*, SeaMonkey 1.1a - 2.10a1, Thunderbird 2.0a1 - 14.*

Verze 0.06a 1.5 MB Podporuje Firefox 2.0b1 - 6.*, SeaMonkey 1.1a - 2.1a3, Thunderbird 2.0a1 - 3.3a2

Resolved compatiblility issue for Firefox 4.

Verze 0.06 1.5 MB Podporuje Firefox 2.0b1 - 10.*, SeaMonkey 1.1a - 2.1a3, Thunderbird 2.0a1 - 3.2a1pre

Verze 0.04 1.0 MB Podporuje Firefox 2.0b1 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.1a - 2.1a1pre, Thunderbird 2.0a1 - 3.2a1pre

Verze 0.03a 363.5 kB Podporuje Firefox 2.0b1 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.1a - 2.1a1pre, Thunderbird 2.0a1 - 3.1a1pre