Historie verzí doplňku Belarusian Dictionary

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.2.1-typefix 3.8 MiB Podporuje Firefox 2.0 - 52.*, SeaMonkey 1.1a - 2.7.*, Thunderbird 2.0a1 - 10.*

Verze 0.1.2 3.8 MiB Podporuje Firefox 2.0 - 45.0, SeaMonkey 1.1a - 2.41, Thunderbird 2.0a1 - 45.0

Make the dictionary compatible with Firefox 4 and above if it is installed first time.

Verze 0.1.1 3.8 MiB Podporuje Firefox 2.0 - 11.0a1, SeaMonkey 1.1a - 2.8a1, Thunderbird 2.0a1 - 11.0a1

Update versions of target applications