Historie verzí doplňku Bccth.is For Twitter

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.9.1.46 26.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 56.*

Fixes a conflict with another add-on

Verze 0.9.1.43 28.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 3.6.*