Historie verzí doplňku Base64 Encoder

11 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.14 12.3 KB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.3.11 12.3 KB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.3.10 12.3 KB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.3.9 14.3 KB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.3.8 12.3 KB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.3.7 13.3 KB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.3.6 13.3 KB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 1.3.5 11.3 KB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Minor fixes.

Verze 1.3.4 11.3 KB Podporuje Firefox 2.0 - 4.0b2pre

Updated and simplified.

Verze 1.3.2 47.1 KB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6a1pre

Added translations and statusbar icon.

Verze 1.3 13.3 KB Podporuje Firefox 2.0 - 3.5.*