Historie verzí doplňku Base64 Encoder

11 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.14.1-signed 12.3 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.3.11.1-signed 12.3 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.3.10.1-signed 12.3 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.3.9.1-signed 14.3 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.3.8.1-signed 12.3 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.3.7.1-signed 13.3 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.3.6.1-signed 13.3 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 1.3.5.1-signed 11.3 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Minor fixes.

Verze 1.3.4 11.3 kB Podporuje Firefox 2.0 - 4.0b2pre

Updated and simplified.

Verze 1.3.2 47.1 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6a1pre

Added translations and statusbar icon.

Verze 1.3 13.3 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.5.*