Historie verzí doplňku AutoProxy

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4b2.2013051811.1-signed.1-let-fixed.1-signed 187.4 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 56.*, SeaMonkey 2.4 - 2.21, Thunderbird 5.0 - 24.*

Compatible with Firefox 21 & other bug fix :-)

Thanks to upsuper (Xidorn Quan) and many other guys!

Verze 0.4b2.2011041023.1-signed.1-signed 196.1 KiB Podporuje Firefox 3.0.9 - 15.*, SeaMonkey 2.0b1pre - 2.2a1pre, Thunderbird 3.0b3pre - 3.3a4pre

* urgent locale fix

* fix: URLs matched by whitelist rule will now be connected directly as expected;
* fix: enableProxyOn doesn't work properly in sidebar;
* make the toolbar button looks correctly;
* reenable configuration for fallback proxy;
* new feature: quick change proxy of rule group from context menu.

More details see https://autoproxy.org/

Verze 0.4b1.2011033016.1-signed.1-signed 186.0 KiB Podporuje Firefox 3.0.9 - 4.0.*, SeaMonkey 2.0b1pre - 2.1b2, Thunderbird 3.0b3pre - 3.3a2pre

* Ready for Firefox 4

* fix issue that the default proxy settings will not be saved after Firefox restart

Verze 0.3b4.0+.2009110800 106.0 KiB Podporuje Firefox 3.0.9 - 3.7a5pre, SeaMonkey 2.0b1pre - 2.0b1, Thunderbird 3.0b3pre - 3.1a1pre

Lots of updates, please check out: http://autoproxy.org/en/release