Historie verzí doplňku AutoMemo

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1 20.8 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější