Historie verzí doplňku Auto focus URL bar

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.0.0.5.1-signed.1-signed 6.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 56.*

fixed when focused select element, it will auto focus urlbar.

Verze 0.0.0.4.1-signed.1-signed 6.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 10.*

fix a bug if the document.designMode is 'on'