Historie verzí doplňku Auto focus URL bar

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.0.0.5 2.0 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

fixed when focused select element, it will auto focus urlbar.

Verze 0.0.0.4 2.0 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

fix a bug if the document.designMode is 'on'

Verze 0.0.0.3 2.0 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

fix frame element bug

Verze 0.0.0.2 2.0 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

add pref 'extensions.AutoFocusUrlbar.excludeChar';