Historie verzí doplňku ArsTechnica Single Page Article

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.1-signed 12.0 kB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 34.0, Firefox 9.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Verze 2.1-signed 11.8 kB Podporuje Firefox 9.0 a novější, Mobilní 8.0a1 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Verze 1.0.1-signed 7.5 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější