Historie verzí doplňku ArsTechnica Single Page Article

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 5 12.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 43.0, Firefox 9.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Version 3 stopped working due to DOM changes

Verze 3.1-signed 11.7 KiB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 34.0, Firefox 9.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Verze 2.1-signed 11.5 KiB Podporuje Firefox 9.0 a novější, Mobilní 8.0a1 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Verze 1.0.1-signed 7.3 KiB Podporuje Firefox 2.0 a novější