Historie verzí doplňku Ant.com Antmarks Extension

13 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.14 124.8 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

-- Fixed comments sidebar
-- Add canonical Url if exists for "add antmark" request

Verze 1.1.13 124.4 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

v. 1.1.13 HOTFIX for importing bookmarks to antmarks

Verze 1.1.12 124.4 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

-- added comments sidebar
-- added exporting antmarks to bookmarks possibility
-- changed synchronizaion mode to creating from both

Verze 1.1.10 115.1 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

- Fixed bug: adding an empty title after antmark importing

Verze 1.1.9 110.9 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

Fixed an incomplete tag not being added when the user marks a page
Fixed a modified title not being sent to a server
Fixed a title recevied from the server not being used in place of the default one
Refactored UI
Added the bookmark importing functionality
Added the means to change an antmark's title
Removed redundant libraries (jquery, sinon)
Fixed the user being unable to mark a page which has been recently unmarked
Fixed an obsolete version of AntMarkFacade being used in Bookmark sync service
Fixed bugs with changing title

Verze 1.1.5.1-signed 149.3 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

- Added support for API v2
- UI enhancements

Verze 1.1.2.1-signed 153.6 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

Verze 1.1.1.1-signed 159.9 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

Verze 0.7.6.1-signed 141.0 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

Verze 0.7.3.1-signed 143.7 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Fixed bug related to the misuse of the service API

Verze 0.7.2.1-signed 146.2 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Fix Bookmarks creation issue

Verze 0.7.1.1-signed 142.1 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 0.7.1-signed 139.6 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

User experience improvements