Historie verzí doplňku anonymoX

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 4.1 1.8 MiB Podporuje Firefox 56.0 a novější

Features
- selfcheck: automatically disable broken identities

Fixes
- Various bug fixes

Verze 4.0.2 1.8 MiB Podporuje Firefox 56.0 a novější

improved styling of settings page
added interoperability improvements

Verze 4.0.1 1.7 MiB Podporuje Firefox 56.0 a novější

fixed bug in migration code

Verze 4.0 1.7 MiB Podporuje Firefox pro Android 56.0 a novější, Firefox 56.0 a novější

Webextension rewrite

Verze 3.3.1 1.5 MiB Podporuje Firefox 53.0 - 56.*

Features
- Hybrid functionality for saving user data

Verze 3.2.1 1.5 MiB Podporuje Firefox 53.0 - 56.*

Bugfixes
 • Internal fix (compatibility)

Verze 3.2 1.5 MiB Podporuje Firefox 53.0 - 56.*

Features
 • Premium trial button

Bugfixes
 • Fixed broken country names in localization
 • Fixed clean up on shutdown
 • Fixed pref handling

Verze 3.1 1.5 MiB Podporuje Firefox 53.0 - 54.*

Changes
 • Explicit country change button

Bugfixes
 • Geolocation fake dialog was irresponsive
 • Possible fix for a crash saying "Illegal value nsresult: 0x80070057 (NS_ERROR_ILLEGAL_VALUE)"
 • Small translation fix

Verze 3.0 1.5 MiB Podporuje Firefox 51.0 - 54.*

Security
 • Support for additional TLS Encryption (Proxy<->Client)

Features
 • Compatibility with Firefox 54
 • UI Redesign
 • Smaller toolbar footprint
 • Internationalized Domain Names Support

Bugfixes
 • Various small fixes

Verze 2.5.3.1 355.4 KiB Podporuje Firefox 29.0 - 56.*

Bugfixes
 • Firefox Multiprocess compatibility (Version 52+)