Historie verzí doplňku Amharic Spell Checker

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4.1-typefix 676.3 KiB

Verze 0.4 676.0 KiB

Verze 0.3 47.0 KiB

Added support for new versions of Mozilla applications.

Found a wrong word? Write me informed.

Verze 0.1 49.0 KiB