Historie verzí doplňku Amazon Referral Support

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.02.1-signed.1-signed 17.4 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější

Added check for already existing Amazon code, and skips if the code is already stored.
Added check for blank input on new Amazon code name
Changed input focus to the name field on new code entry