Historie verzí doplňku Amazon.co.uk - Search highlighted text

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 3.2 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 - 39.0

Newer framework version

Verze copy.rev9.1-signed 168.3 KiB Podporuje Firefox 14.0 - 43.*