Historie verzí doplňku Amazon.ca - Search highlighted text

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 3.3 kB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější

Newer framework version

Verze copy.rev8.1-signed 172.3 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze copy.rev3.1-signed 172.3 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější