Amazon Assistant for Firefox 3.0.20120502.1-signed

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Amazon Assistant for Firefox vyžaduje před instalací odsouhlasení následujícího koncového licenčního ujednání:

By installing the Amazon Assistant, you agree to Conditions of Use available at: http://www.amazon.com/gp/BIT/AmazonBrowserBar/TOU

Zpět na Amazon Assistant for Firefox…