Historie verzí doplňku Akan Spelling Dictionary

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.9.1-typefix 9.2 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 52.*

Verze 0.9 9.1 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 43.*

Recognizes over 80% of all Modern Akan text.

Verze 0.8 19.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 18.*

This version is updated for Firefox latest versions.

Verze 0.6 20.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 6.*

You can check out for spelling suggestions by right clicking on the underlined word(s) in the form. Similar to how you use the English spellchecker but this time you have to select the Akan language.

Verze 0.3 56.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 3.5.*

You can check out for spelling suggestions by right clicking on the underlined word(s) in the form. Similar to how you use the English spellchecker but this time you have to select the Akan language.

Verze 0.2 16.0 KiB Podporuje Firefox 2.0b1 - 3.0.*, Thunderbird 2.0a1 - 2.0.0.*

Extended Target Applications to include FF3