Historie verzí doplňku Akan Spelling Dictionary

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.9.1-typefix 9.5 kB Podporuje Firefox 1.5 - 46.0

Verze 0.9 9.3 kB Podporuje Firefox 1.5 - 43.*

Recognizes over 80% of all Modern Akan text.

Verze 0.8 19.5 kB Podporuje Firefox 1.5 - 18.*

This version is updated for Firefox latest versions.

Verze 0.6 20.5 kB Podporuje Firefox 1.5 - 6.*

You can check out for spelling suggestions by right clicking on the underlined word(s) in the form. Similar to how you use the English spellchecker but this time you have to select the Akan language.

Verze 0.3 57.3 kB Podporuje Firefox 1.5 - 3.5.*

You can check out for spelling suggestions by right clicking on the underlined word(s) in the form. Similar to how you use the English spellchecker but this time you have to select the Akan language.

Verze 0.2 16.4 kB Podporuje Firefox 2.0b1 - 3.0.*, Thunderbird 2.0a1 - 2.0.0.*

Extended Target Applications to include FF3