Historie verzí doplňku AIO Search Toolbar

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.5.2-signed 65.7 KiB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Fix javascript error.

Verze 1.5.1-signed 62.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 12.0 - 48.0, Firefox 3.5 a novější

Fixed Site List update

Verze 1.4.1-signed 60.0 KiB Podporuje Firefox 3.5 a novější

- Fixed Firefox compatibility version
- added built-in preferences for Firefox

Verze 1.3.1-signed 61.0 KiB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Fixed bugs and warnings