Historie verzí doplňku Display Window Title

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.0.1-signed.1-signed 13.7 KiB Podporuje Firefox 29.0a1 a novější

Updated for Australis. Now a restartless addon, and useful for Mac as well.

Verze 1.6.1-signed.1-signed 6.9 KiB Podporuje Firefox 4.0b11 a novější

Updated the addon for the removal of nsIDOMNSEventTarget in Firefox 7.

Verze 1.5.1-signed.1-signed 6.9 KiB Podporuje Firefox 4.0b11 a novější

Change the code slightly for compatibility with Firefox 5.

Verze 1.4.1-signed.1-signed 6.9 KiB Podporuje Firefox 4.0b11 a novější

Fixed issues with maximized windows where the tabs in the titlebar would overlap the window title. Now tabs in the titlebar are disabled when this extension in active.

Verze 1.3.1-signed.1-signed 6.6 KiB Podporuje Firefox 4.0b8 a novější

Updated to recent CSS changes in 4.0b8, hopefully these will be stable until final now!

Verze 1.2 3.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b7pre - 4.0b8pre

Verze 1.1 3.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b5 - 4.0b8pre

Completely avoid polluting the global namespace by using an anonymous function, to avoid potential conflicts with Firefox or other addons.