Historie verzí doplňku AdMatrix Analytics(アドマトリックス アナリティクス)

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.1 61.2 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Verze 1.1.0.1-signed 61.2 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Verze 1.0.2.1-signed 54.6 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější