Historie verzí doplňku Facebook Activity Remover

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.5.5.1-signed 466.1 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Altered the removeonefacebookaction.js file to support changes made by Facebook on their Activity Log.

Verze 2.5.0.1-signed 465.9 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Added features to control speed of removal as well as start and end dates.

Verze 2.4.7.1-signed 461.1 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Verze 2.4.6.1-signed 461.1 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

This release in addition to the changes listed in Notes for Reviewers does several other things:

Automatically scrolls down the page so that Facebook automatically loads new activities.
Adjusted the algorithm to work with Facebook's new website
Improved UI

Verze 2.1.1-signed 461.3 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Updated user-interface significantly.

Verze 1.1.1-signed 468.3 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Updated user interface with the capability to stop/start the removal process at will.

Included a help page that more clearly explains how to use the add on.

Verze 0.1.1-signed 185.3 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější