Historie verzí doplňku Amazon "Add to Wish List" Button

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.10 242.7 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Bug Fixes

Verze 1.9 242.7 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Small bug fixes. Add support for showing the pushdown reminder multiple times.

Verze 1.8 245.8 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Added Spain support, bug fixes.

Verze 1.7 228.4 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Adding better locale-detection capabilities at the time of install

Verze 1.6 261.1 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Adding Firefox 5.* compatibility

Verze 1.5 227.3 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Adding support for International.

Verze 1.4 113.7 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Now compatible with Firefox 4.

Verze 1.3 108.5 kB Podporuje Firefox 3.0 - 3.6.*

Fixes an issue with Firefox versions older than 3.5 that prevented the extension from installing properly.

Verze 1.1 108.5 kB Podporuje Firefox 3.0 - 3.6.*

Verze 1.0 107.5 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6.*