Historie verzí doplňku Customizations for Adblock Plus

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.3 23.6 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější, SeaMonkey 2.5 a novější, Thunderbird 8.0 a novější

Added translations: German, Lower Sorbian, Esperanto, Spanish, Finnish, Hebrew, Upper Sorbian, Lithuanian, Portuguese, Russian, Chinese Traditional

Verze 1.0.1 18.4 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější, SeaMonkey 2.5 a novější, Thunderbird 8.0 a novější

* Updated for Adblock Plus 2.1
* Added option to change display of "Non-intrusive ads" filter list
* Removed "Remove Enabled checkbox label" option, Adblock Plus no longer displays that label

Verze 1.0 13.3 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější, SeaMonkey 2.5 a novější, Thunderbird 8.0 a novější