Historie verzí doplňku About sessionstore

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.2 5.4 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější