Historie verzí doplňku Abaca classic

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.1 523.3 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6.*

Verze 1.2.2 539.6 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.5.*

- Mac OS bug fixe - ScrollBar
- new StatusBar (for plugin compatibilities)

Verze 1.2.1 523.3 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6a1pre

- no modification, just Firefox 3.2a1pre compatible

Verze 1.2.0 523.3 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0.*

No bug fix, no new features. Just an image optimization

Verze 1.1.1 1.4 MB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0.*

New searchbar (Ctrl+F)
- All-in-one Sidebar is supported

Verze 1.1.0 1.4 MB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0.*

- Work with MacOs
- Now compatible with firebug or All-in-sidebar
- Work better with XPize, CustomXP and WinCustomize
- Work with Windows XP Media Center
- Work better with windows 2000
- New toobar panel

Verze 1.0.4 1.4 MB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0.*

- New Loading indicator
- New bookmark Style