Historie verzí doplňku Royal Passwords

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.3.0 59.0 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Small bugfixes