Historie verzí doplňku 1-Click Dailymotion Video Download

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.6.1-signed.1-signed 24.3 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

(*) Download button is visible now.

Verze 1.0.5.1-signed.1-signed 24.3 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

(*) Fixed video downloading - now works again

Verze 1.0.4.1-signed.1-signed 61.9 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

(*) Fixed a bug that caused the button to stay grey most of the time.

Verze 1.0.3.1-signed.1-signed 24.4 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Addon fixed! - Links are available to download again.

Verze 1.0.2.1-signed.1-signed 23.9 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

(*) Fixed a serious memory leak bug that caused the browser to freeze.
(*) Download button appears again (stopped appearing due to a change made in dailymotion.com).

Verze 1.0.1.1-signed.1-signed 24.0 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

(*) Improved code to support showing available videos for download on dailymotion search page, for example "http://www.dailymotion.com/en/relevance/search/laugh/1#video=x684wa".
(*) A few bug fixes.