Historie verzí doplňku 1 Click Bookmark

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.8 22.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 3.6.*

Minor fixes, 3.6.* firefox Compatibility

Verze 1.7 23.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 3.6.*

this version compatible with 3.5 firefox