Přidání nových verzí doplňku

Je dobré, pokud vývojáří zasílají aktualizace svých doplňků, které opravují chyby, přidávají nové vlastnosti a celkově vylepšují produkt. Nové verze doplňku musí mít vyšší číslo verze a mohou být odeslány skrze Centrum pro vývojáře. Neexistuje limit na počet verzí, které mohou být přidány, ale nezapomeňte prosím, že každá verze musí být zkontrolována redaktorem.

Nové verze budou zařazeny do fronty na kontrolu a jakékoliv další odeslané verze, které budou přidány před schválením té předchozí, posunou verzi na konec fronty.

Jak přidat betaverzi doplňku?

Kanály betaverzí jsou dostupné pouze pro plně schválené doplňky.

Pro vytvoření kanálu betaverzí nahrajte soubor s unikátní verzí, která obsahuje jeden z následujících řetězců: a,b,alpha,beta,pre,rc s případným volitelným číslem na konci. Text musí nakonec odpovídat řetězci verze. Pokud rozumíte regulárním výrazům, pak následující pravidlo odpovídá číslu verze: "(a|alpha|b|beta|pre|rc)\d*$".

Jakmile jsou splněna kritéria pro pojmenování soubor a ten je nahrán na AMO, je automaticky označen jako betaverze. Uživatelům doplňků s takto unikátními verzemi budou automaticky betaverze nainstalovány.

Ačkoliv mluvíme o "betaverzích", můžete používat tento kanál pro noční vývojové verze, alfaverze nebo předverze. Zkrátka jak si přejete. Mějte prosím na paměti, že pro tyto účely existuje pouze jeden kanál a všichni vaši uživatelé, kteří tento kanál používají, budou dostávat poslední verze doplňku, které zpřístupníte. Pokud například nahrajete verzi 1.0beta1, a poté nahrajete verzi 1.1alpha1, bude všem uživatelům verze 1.0beta1 nabídnuta aktualizace na verzi 1.1alpha1. Aktualizace jsou řazeny dle data přidání a nikoliv dle čísla verze. Uživatelé tak dostanou vždy nejnovější aktualizaci bez ohledu na řazení verzí.

Vyžadované aktualizace

Mohou nastat situace, kdy Mozilla požádá vývojáře doplňku, aby aktualizoval svůj doplněk do konkrétního data. Důvodem může být vážná bezpečnostní chyba či porušení zásad pro doplňky. V takových situacích spolupracujeme s vývojáři doplňků a snažíme se naše představy sladit s jejich časovými možnostmi. Pokud je však problém závažný a u doplňku není problém odstraněn, může mu být odebrán status plného zkontrolování, může být zakázán nebo trvale z webu odstraněn.

Přesun vlastnictví

Doplňky mohou být přiřazeny více uživatelům s různým stupněm oprávněný od aktualizací po správu stránky doplňku. Existující autoři doplňku mohou předávat vlastnictví a a přidávat k doplňku další vývojáře. To vše skrze Nástroje pro vývojáře. Kvůli změně vlastnictví není žádná nutnost se dotazovat Mozilly.

Mozilla vám může pomoci s přidělením dalších práv ke stránce doplňku, pokud je kontaktována aktuálním vlastníkem doplňku.

Recenze uživatelů

Mozilla podporuje uživatele v zasílání reakcí a svých zkušeností s konkrétními doplňky. Díky tomu mohou ostatní uživatelé rozpoznat, zda je doplněk stabilní a užitečný. Vývojáři díky ohlasům získávají užitečné reakce, které jim umožňují kontinuální vylepšovat své doplňky tak, aby lépe vyhovovaly uživatelům.

Recenze musí splňovat pravidla pro recenze. Recenze, které nesplňují pravidla mohou být označeny k moderování, nicméně negativní recenze nejsou odstraňovány, pokud neobsahují chybné informace.

Řada vývojářů poskytuje podporu formou fóra, diskusní skupiny či na e-mailové adrese. Je doporučeno, aby byly otázky podpory kladeny na těchto místech a nikoliv v recenzích doplňku.

Otázky ke kódu

Řada doplňků umožňuje, aby byl jejich kód veřejně zobrazitelný. To však neznamená, že je zdrojový kód open source nebo že je dostupný pro použití v jiném doplňku. Původní autor si může ponechat práva na svou vlastní práci, pokud není v licenci doplňku řečeno jinak.

V případě, kdy nás někdo upozorní na porušení copyrightu či licence, zhodnotíme situaci a zjistíme, zda skutečně k porušení došlo. Pokud k porušení skutečně došlo, odstraníme problematický doplněk a kontaktujeme autora. Nově přidávané doplňky (včetně aktualizací), u kterých zjistím porušení, budou automaticky zamítnuty.

Pokud si nejste jist(a) o stavu práv u kódu u vašeho doplňku, kontaktujte jeho původního autora a vyžádejte si explicitní svolení, že jej smíte použít.

Naposledy aktualizováno: 13. ledna 2011