Historie verzí doplňku WebODF

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.5.3.1-signed.1-signed 418.8 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 34.*, Firefox 6.0 a novější, SeaMonkey 1.0 a novější

Changes between 0.5.2 and 0.5.3
WebODF
Improvements

Add support for double line-through in Firefox (Chrome/Safari + IE don't support this feature) (#758)
Add support for subscript & superscript (#755)
In odf.OdfContainer allow creation of document template types as well as querying and setting the template state of the document
Add support for flat ODF files and ODF templates.

Fixes

Fixed occasional crash when splitting a paragraph (#723)
Keep IME composition menu & avatar in the correct position when entering characters
Allow screen-readers to read the document content correctly in OSX 10.8+ versions of Safari
Scroll newly created annotations completely into view (#486)

Wodo.TextEditor

See also section about WebODF
Firefox Add-on ODF Viewer
Improvements

Add support for the flat-xml and template variants of ODT, ODP, ODS (i.e. FODT, FODP, FODS and OTT, OTP, OTS)

Verze 0.5.0.1-signed.1-signed 413.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 21.0 - 34.0, Firefox 21.0 a novější

* better rendering of ODF documents
* safer code through better source code type annotations

Verze 0.4.1.1-signed.1-signed 205.1 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 16.0a1, Firefox 6.0 a novější, SeaMonkey 2.0a a novější

Security concerns in the firefox extension were fixed. A link to the source code for the extension is now shown prominently.