Historie verzí doplňku Tap Translate

14 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.0 39.7 KiB Podporuje Firefox pro Android 56.0 a novější, Firefox 56.0 a novější

Add-on has been rewritten from scratch as a WebExtension.
There're two major changes:
1. Add-on now available for desktop Firefox.
2. Translation button has been moved from context menu to the top-right corner of the page. It's a temporary solution until it's possible to modify context menu from WebExtensions.
Also popup with translation looks a lot nicer now.

Verze 0.5.0 16.6 KiB Podporuje Firefox pro Android 45.0 - 56.*

 • Add additional languages support

Verze 0.4.0 18.7 KiB Podporuje Firefox pro Android 45.0 - 54.0

 • Latest Firefox versions support
 • Fix disappeared addon options
 • Much nicer look for the translation popup
 • Show translated language by default
 • Drop Firefox 44- support</lI>

Verze 0.3.6 18.7 KiB Podporuje Firefox pro Android 34.0 - 50.0

Accommodate to changes in Google Translate API

Verze 0.3.4 14.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 34.0 - 46.0

Accommodate to changes in Google Translate API

Verze 0.3.3 13.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 34.0 - 45.0

FF 45+ support

Verze 0.3.2.1-signed 12.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 31.0 - 44.0

 • Fix missing copy button

Verze 0.3.1.1-signed 12.7 KiB Podporuje Firefox pro Android 31.0 - 44.0

Switched to the new Google Translate API. Add-on should start working again.

Verze 0.3.0.1-signed 13.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 31.0 - 42.0

 • Fix work with FF 31+
 • Drop support for FF30-

Verze 0.2.2.1-signed 14.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 15.0 - 33.0

Bumped max FF version to 31

Verze 0.2.1.1-signed 14.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 15.0 - 29.0

FF28+ support

Verze 0.2.0.1-signed 11.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 15.0 - 27.0

New features:
 • Copy translation to clipboard
 • Show translated language name
 • Multiple sentences translation

Verze 0.1.4.1-signed 9.6 KiB Podporuje Firefox pro Android 15.0 - 26.*

French transaltion added. Thanks to goofy-bz.
Max supported Firefox version increased.

Verze 0.1.3.1-signed 9.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 15.0 - 25.*