Historie verzí doplňku tabPreLoader

12 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.7.0beta7 8.9 kB Podporuje Firefox pro Android 38.0a1 - 46.0, Firefox 38.0a1 a novější

Verze 0.7.0beta6 9.7 kB Podporuje Firefox pro Android 26.0 - 46.0, Firefox 26.0 a novější

Verze 0.7.0beta5 8.9 kB Podporuje Firefox pro Android 38.0a1 - 46.0, Firefox 38.0a1 a novější

Verze 0.7.0beta4 9.7 kB Podporuje Firefox pro Android 26.0 - 46.0, Firefox 26.0 a novější

Try to start reloading neighboring tabs at startup of firefox

Verze 0.7.0beta3 9.7 kB Podporuje Firefox pro Android 26.0 - 45.0, Firefox 26.0 a novější

Mark current page as being reloaded

Verze 0.7.0beta2 8.8 kB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější

Fix bug. Switch from cfx to jpm

Verze 0.6.0.1-signed 9.6 kB Podporuje Firefox pro Android 26.0 - 50.0, Firefox 26.0 a novější

Reload tabs after current tab has been loaded or a grace period. Should be compatible with e10s.

Verze 0.6.0beta1 9.6 kB Podporuje Firefox pro Android 26.0 - 37.0, Firefox 26.0 a novější

Internal optimization: If selected tab is ready immediately start reload of neighboring tabs, else wait for current tab to be loaded, but not longer than grace timeout set in the preferences.

(Should also work with e10s)

Verze 0.5.0.1-signed 9.5 kB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 36.0, Firefox 21.0 a novější

Add options for a grace period before neighboring tabs are preloaded if the current tab is still loaded. Also using Android neighboring tabs should be preloaded in any case.

Verze 0.4.1-signed 163.4 kB Podporuje Firefox pro Android 25.0 - 29.*, Firefox 19.0 a novější

Enhance Android version: Try to perload tab if title is "about:blank"

Verze 0.3.1-signed 163.3 kB Podporuje Firefox pro Android 25.0 - 27.0, Firefox 19.0 a novější

First Android version

Verze 0.2.1-signed 162.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější